Product Owner (Team Lead)

Product Owner (Team lead)

 

Vi søker en erfaren og motivert IT team lead til rollen som Product Owner i GlobalConnect. I denne rollen vil du være team lead for et dyktig team i OSS-avdelingen på vårt Fornebu-kontor. Du vil lede et selvgående team med stor bredde i sin kompetanse. Din oppgave blir å prioritere oppgaver for teamet, ha kontroll på backlog, samt oppfølging av både interne og eksterne stakeholders. I denne avdelingen jobber vi etter Scrum-metodikken, noe vi ønsker at personen i denne rollen skal kunne mestre.

Å jobbe i et selskap som GlobalConnect gir deg muligheten til å jobbe med varierte teknologier og systemer som stadig er under endring. Her vil det også være mulig å tilegne seg bransjespesifikk kompetanse, innenfor bransje som er i stadig vekst. Vi ønsker derfor en person som er genuint opptatt av å sette seg inn i nye teknologier og systemer, men også har med seg en del kunnskap fra før.  I dag jobber vi med  kjente og kjære teknologier som PHP, Javascript og Pearl. Men vi har også sett fordelene ved å jobbe med spennende teknologier som Kubernetes, Kafka og Elasticsearch.

 

Vi tror at for å lykkes i denne rollen trenger du å være en slags hybrid mellom en teknologi-spesialist og en relasjons-bygger. Det å kunne forstå teknologiene, men også være bevisst på hvordan du skal lede et team og bygge forhold til stakeholders vil være et suksesskriteria i denne rollen. Det å være selvdreven og evne å ta egne initiativ vil være viktig for å sikre fremgang i både prosjekt og det daglige. Denne rollen krever ikke at du har en utvikler-bakgrunn, så lenge din forståelse av det tekniske er god nok til å sikre kvalitet i alle ledd.

 

Hvordan kvalifiserer du deg for denne rollen?

  • Erfaring som team Lead innenfor IT
  • Erfaring innenfor Scrum
  • Interesse og forståelse for kompleks teknologi
  • Selvdreven og en initiativtaker
  • Evne til å prioritere og ta beslutninger
  • God kommunikasjonsevne
  • Ledererfaring
  • Fordel med erfaring innenfor Telekom

 

Vi oppfordrer deg til å søke på denne stillingen, selv om du ikke kjenner deg igjen i alle disse kvalifikasjonene. Styrker innenfor noen av kvalifikasjonene kan kompensere for mangel på andre.

Vi tilbyr en spennende jobbmulighet med gode utviklingsmuligheter i et innovativt og fremoverlent miljø. Vi håper å høre fra deg!

GlobalConnect is owned by EQT and is the fastest growing provider of connectivity solutions and digital infrastructure across Northern Europe. We are the result of recent mergers between Broadnet, GlobalConnect and IP-Only - now operating as one company in Norway, Denmark, Sweden, Germany and Finland. Our 1 600 employees ensure that we are the main challenger on each market by delivering secure and future proof solutions to some of the world’s largest companies as well as to private households. And everything in between.

We have helped develop and digitize societies across the Nordics for more than two decades. Our purpose is what drives us to continue - turning visions into reality by empowering society with connectivity.

Location: 

Fornebu, NO, 1364

Location: 

Fornebu, NO, 1364

With GlobalConnect being present in both Norway, Sweden, Denmark, Finland and Germany we have employees from many nationalities. We connect people and organizations across society. It starts with the foundation of our digital infrastructure and ends with all the things we enable. We strive to simplify the complicated and live by our customer promise and internal value-led behaviors - being E A S Y to work with (Expertise, Available, Speed, You).